Tapan Memorial Knock out Tournament– 2013-2014

Date

Team

V/s

Team

Venue

Umpire

Umpire

Scorer

Score sheet
17.04.2014 CHALAMAN_SANGHA V/s MOUCHAK RANIRBAZAR Sankar Paul Shyamal_Sarkar Jayanta Saha Result
17.04.2014 COSMOPOLITAN V/s UNITED_FRIEND TIT Samir Biswas Malay_Hussain Dibakar Naha Result
17.04.2014 BLOOD MOUTH V/s SANGHATI MBBS Sukhendu_Chakraborty Biswajit_Das Bidyamohan_Choudhury Result
18.04.2014 POLESTAR V/s O.P.C. MBBS Prasanta Chakraborty Biswajit Das Bapan Das Result
18.04.2014 BCC V/s U.B.S.T. RANIRBAZAR Sukhendu Chakraborty Sankar Paul Jayanta Saha Result
18.04.2014 JCC V/s HARVEY TIT Shyamal Sarkar Shubenndu_Bhattacharjee Chayan Acharjee Result
20.04.2014 SPHULINGA V/s MOUCHAK MBBS Krishnadhan Debnath Rajib Sharma Subhash Ghosh Result
20.04.2014 SANGHATI V/s UNITEDFRIENDS TIT Santosh Das Tinku Dey Chayan Acharjee Result
22.04.2014 SATADAL V/s POLESTAR MBBS Krishnadhan Debnath Farukul Islam Jayanta Saha Result
22.04.2014 JCC V/s UBST TIT Shubenndu Bhattacharjee Rajib Sharma Bidyamohan Choudhury Result
24.04.2014 POLESTAR V/s JCC MBBS Krishnadhan Debnath Shubhendu Bhattacharjee Bapan Das Result
24.04.2014 MOUCHAK V/s SANGHATI TIT Farukul Islam Rajib Sarma Chiranjib Choudhuri Result
26.04.2014 POLESTER V/s SANGHATI MBBS Rajib Sarma Shubhendu Bhattacharjee Subhash Ghosh Result