Sadar Women's Oneday State Cricket Meet 2013-14

Date

Team

V/s

Team

Venue

Umpire

Umpire

Scorer

Score sheet
23.04.2014 KAILASAHAR V/s SABROOM RANIRBAZAR Shyamal Sarkar Samir Biswas Chayan_Acharjee Result
23.04.2014 SADAR V/s KHOWAI TIT Alakesh Datta Ranu Das Haripada Baul Result
25.04.2014 SADAR V/s SABROOM TIT Sankar Paul Sukhendu_Chakraborty  Dibakar Naha Result
25.04.2014 KAILASAHAR V/s KHOWAI RANIRBAZAR Sajal Deb Ramu Ch. Deb Jayanta Saha Result
26.04.2014 SADAR V/s KAILASAHAR RANIRBAZAR Ranu Ch. Das Prabhat Ch. Roy Bapan Das Result
27.04.2014 SABROOM V/s KHOWAI TIT Umesh Dhanuk Sajal Deb Bapan Das Result
28.04.2014 BISHALGARH V/s TELIAMURA  RANIRBAZAR Shyamal Sarkar Ramu Ch. Deb Goutam Sarkar Result
29.04.2014 DHARMANAGAR V/s UDP-BLN  MBBS Prabhat Roy Umesh Dhanuk Chiranjib Chowdhury Result
30.04.2014 BISHALGARH  V/s UDP-BLN  RANIRBAZAR Biswajit Das Sukhendu Chakraborty Chayan Acharjee Result
30.04.2014 DHARMANAGAR  V/s TELIAMURA  MBBS Alakesh Dutta Shyamal Sarkar Chiranjib_Chowdhury Result
02.05.2014 BISHALGARH  V/s DHARMANAGAR  TIT Sukhendu_Chakraborty Sushanta Chakraborty Dibakar Naha Result
02.05.2014 TELIAMURA V/s UDP-BLN  MBBS Shyamal Sarkar Biswajit Das Chiranjib Chowdhury Result
03.05.2014 SADAR V/s BISHALGARH MBBS Sushanta Chakraborty Sukhendu Chakraborty Dibakar Naha Result