SENIOR STATE MEET (ELITE GROUP) 2013-14

Date

Team

V/s

Team

Venue

Umpire

Umpire

Scorer

Score sheet
04.05.2014 SONAMURA V/s UDAIPUR MBBS Krishnadhan_Debnath Shubhendu_Bhattacharjee Subhash Ghosh Result
04.05.2014 SADAR V/s BISHALGARH TIT Shyamal Sarkar Farukul Islam Dibakar Naha Result
06.05.2014 SADAR V/s UDAIPUR MBBS Farukul Islam Sankar Paul Chayan_Acharjee Result