A DIVISION SANTOSH MEMORIAL LEAGUE CUM SUPER LEAGUE TOURNAMENT 2013-14:

FIXTURE OF LIMITED OVERS SINGLE LEAGUE MATCHES

 

Date

Name of the Team

V/s

Name of the Team

Venue

Umpire

Umpire

Scorer

Score Sheet

06.02.2014

B.C. C

V/s

HARVEY

Ranirbazar

Biswajit Das

Sankar Paul

Dibakar Naha

Result

06.02.2014

CHALAMAN

V/s

UNITED FRIENDS

Melaghar

Suman Majumder

Partha Saha

Kinkar Das

Result

08.02.2014

MOUCHAK

V/s

U.B.S.T

TIT

Shyamal Sarkar

Rajesh Banik

Bapan Das

Result

09.02.2014

O. P. C

V/s

BLOOD MOUTH

Ranirbazar

Sukhendu Chakraborty

Rajesh Banik

Jadab Majumder

Result

10.02.2014

UNITED FRIENDS

V/s

B.C.C

Ranirbazar

Biswajit Das

Shyamal Sarkar

Jayanta Saha

Result

10.02.2014

HURVEY

V/s

CHALAMAN

TIT

Sankar Paul

Malay Hossain

Chayan Acharjee

Result

12.02.2014

U.B.S.T

V/s

O.P.C

Ranirbazar

Biswajit Das

Shyamal Sarkar

Jadab Majumder

Result

12.02.2014

BLOOD MOUTH

V/s

MOUCHAK

Melaghar

Suman Majumder

Farukul Islam (jr.)

Bapan Das

Result

13.02.2014

CHALAMAN

V/s

B.C.C

Melaghar

SumanMajumder 

MD. Farukul Islam

Kinkar Das

Result

13.02.2014

HURVEY

V/s

UNITED FRIENDS

Ranirbazar

Biswajit Das

Samir Biswas

Jayanta Saha

Result

14.02.2014

MOUCHAK

V/s

O.P.C

Ranirbazar

Samir Biswas

SusantaChakraborty

 HaripadaBaul

Result

14.02.2014

BLOOD MOUTH

V/s

U.B.S.T

Melaghar

SumanMajumder

Malay Hossain

 Kinkar Das

Result

16.02.2014

O.P.C

V/s

B.C.C

Melaghar

 Partha Saha

 MD. Farukul Islam

 BabulChoudhury

Result

16.02.2014

HURVEY

V/s

BLOOD MOUTH

Ranirbazar

Biswajit Das

Rajesh Banik

Anupam Sen

Result

17.02.2014

MOUCHAK

V/s

CHALAMAN

Ranirbazar

Sukhendu Chakraborty

Shyamal Sarkar

Anupam Sen

Postponed

17.02.2014

UNITED FRIENDS

V/s

U.B.S.T

Melaghar

MD.  Farukul Islam

 Suman Majumder

 Haripad Baul

Postponed

19.02.2014

B.C.C

V/s

BLOOD MOUTH

Ranirbazar

Shyamal Sarkar

Samir Biswas

Anupam Sen

Result

19.02.2014

HURVEY

V/s

O.P.C

Melaghar

Malay Hossain

Partha Saha

Bapan Das

Result

20.02.2014

MOUCHAK

 V/s

CHALAMAN

MBBS

Rajib Sharma

Subhendu Bhattacharjee

 Anupam Sen

Result

21.02.2014

CHALAMAN

V/s

U.B.S.T

TIT

Subhendu Bhattacharjee

 Partha Saha

 Dibakar Naha

Result

21.02.2014

UNITED FRIENDS

V/s

MOUCHAK

Ranirbazar

Sankar ch. Paul

Samir Biswas

 Bapan Das

Result

23.02.2014

BLOOD MOUTH

V/s

CHALAMAN

Ranirbazar

Debasish Dutta

Biswajit Das

Dibakar Naha

Result

23.02.2014

O.P.C

V/s

UNITED FRIENDS

TIT

 Rajesh Banik

 Rajib Sharma

 ChayanAcharjee

Result

24.02.2014

MOUCHAK

V/s

B.C.C

Ranirbazar

Shyamal Sarkar

Susanta Chakraborty Chranjib Chowdhury

Result

24.02.2014

U.B.S.T

V/s

HURVEY

TIT

Umesh Dhanuk

Samir Biswas

Chayan Acharjee

Result 

25.02.2014

BLOOD MOUTH

V/s

UNITED FRIENDS

TIT

Rajesh Banik

 Debasish Dutta

 Dibakar Naha

Result 

27.02.2014

HURVEY

V/s

MOUCHAK

MBBS

Rajesh Banik

Partha Saha

Chiranjib Chowdhury

Result 

27.02.2014

B.C.C

V/s

U.B.S.T

TIT

Debasish Dutta

Shyamal Sarkar

Dibakar Naha

Result 

28.02.2014

UNITED FRIENDS

V/s

U.B.S.T

MBB

Sukhendu Chakraborty

Sankar ch. Paul

Jayanta Saha

Result 

28.02.2014

CHALAMAN

 V/s

O.P.C

TIT

Malay Hossain

Rajib Sharma

ChayanAcharjee

Result

04.03.2014

05.03.2014

U.B.S.T.

V/s

O.P.C.

MBBS

Sankar Paul

Rajib Sharma

BidyamohanChoudhuri

Day 1

Day 2

04.03.2014

05.03.2014

MOUCHAK

 V/s

 CHALAMAN

 TIT

Sukhendu Chakraborty

Subhendu Bhattacharjee

ChayanAcharjee

Day 1

Day 2

08.03.2014

09.03.2014

O.P.C.

 V/s

MOUCHAK

MBBS

KrishnadhanDebnath

SukhenduChakraborty

BidyamohanChoudhuri

Day 1

Day 2

08.03.2014

09.03.2014

U.B.S.T.

 V/s

CHALAMAN

TIT

 Rajib Kr. Das

 Debasish Datta

 Dibakar Naha

Day 1

Day 2

12.03.2014

13.03.2014

MOUCHAK

 V/s

U.B.S.T.

MBBS

 Rajib Sharma

 Sankar Paul

 Jayanta Saha

Day 1

Day 2

12.03.2014

13.03.2014

CHALAMAN

 V/s

O.P.C.

TIT

 KrishnadhanDebnath

 SubhenduBhattacharjee

 BidyamohanChoudhuri

Day 1

Day 2