Super Division -2013-14 Bowling Performance

 

  Name O M R W avg eco st/r
1 Viki Saha 73 3 316 24 13 4.3 18
2 Chiranjit Paul 80 8 317 21 15 3.9 23
3 Rana Datta 84 12 274 20 14 3.3 25
4 Subhash Chakraborty 79 7 289 18 16 3.6 26
5 Krishnadhan Nama 74 1 313 15 21 4.2 30
6 Timir Chanda 85 12 273 15 18 3.2 34
7 Banty Roy 71 1 349 14 25 4.9 30
8 Rajib Saha Sr 71 8 245 14 18 3.5 30
9 Tapash Mandal 56 1 202 14 14 3.6 24
10 Manik Beri 63 4 302 13 23 4.8 29
11 Moti Tripura 69 3 254 13 20 3.7 32
12 Rahul Misra  70 5 287 13 22 4.1 32
13 Abhijit Sarkar 83 5 373 13 29 4.5 38
14 Prabir Paul 74 7 290 12 24 3.9 37
15 Sanjoy Majumder 78 7 302 12 25 3.9 39
16 Swapan Das 76 6 265 12 22 3.5 38
17 Devdatta Natu 60 3 262 10 26 4.4 36
18 Vijay Bhardwaj 61 2 277 9 31 4.5 41
19 Rabi Sankar Murasingh 74 3 364 9 40 4.9 49
20 Kaushal Acharjee 46 5 188 9 21 4.1 31
21 Tushar Saha 48 4 159 8 20 3.3 36
22 Gopesh Bhowmik 56 4 216 8 27 3.9 42
23 Debabrata Chowdhury 60 1 250 7 36 4.2 51
24 Dwaipayan Bhattacharje 51 1 234 7 33 4.6 44
25 Richawshu Shekhar 29 0 131 7 19 4.5 25
26 Arghyadeep Majumder 55 11 205 7 29 3.7 47
27 Saurabh Das 61 4 266 7 38 4.4 52
28 Samir Debbarma 35 0 150 7 21 4.3 30
29 Sanjib Saha 65 5 286 6 48 4.4 65
30 Kamal Das 68 4 282 6 47 4.1 68
31 Amit Das 23 0 132 5 26 5.7 28
32 Santosh Singh 24 4 105 5 21 4.3 29
33 Suvam Das 39 3 153 5 31 4 46
34 KrishnaKamal Acharjee 19 0 102 5 20 5.4 23
35 Subhankar Debnath 29 1 121 5 24 4.2 35
36 Abhjit Dey 30 1 148 5 30 4.9 36
37 Satadeep Saha 45 9 145 4 36 3.2 68
38 Sujit Ubale 33 2 139 4 35 4.2 50
39 Sourav Roy 19 0 120 4 30 6.2 29
40 Suman Majumder 28 1 136 4 34 4.8 42
41 Nirupam Senchowdhury 45 2 180 3 60 4 90
42 Mithun Sarkar 10 0 50 3 17 5 20
43 Mani Sankar Murasingh 15 1 74 3 25 4.9 30
44 Akash Chowdhury 24 1 112 2 56 4.7 72
45 Aniket Taware 15 0 81 2 41 5.4 45
46 Ranadip Paul 22 1 102 2 51 4.6 66
47 Bappa Das 20 0 141 1 ## 7.2 117
48 Rajesh Banik 24 0 103 1 ## 4.3 144
49 Sumit Kumar 6 0 29 1 29 4.8 36
50 Anuj Chouhan 6 0 35 1 35 5.8 36
51 Rajib Saha 28 2 109 0   3.9  
52 Anup Kr Das 2 0 14 0   7  
53 Timir Chowdhury 2 0 18 0   9  
54 Santanu Das 3 0 21 0   7  
55 Udiyan Bose 1 0 6 0   6  
56 Surajit Khadim 8 0 44 0   5.5