A_Div_Bowling_Performance

Bowling Performance

Sl Name O M R W avg eco st/r
1 Bishal Acharjee 114 28 322 28 11.5 2.824561 24.42857
2 Satyajit Debnath 119 17 325 28 11.60714 2.731092 25.5
3 Rakesh Das 134 28 387 27 14.33333 2.88806 29.77778
4 Tapash Mandal 127 29 290 27 10.74074 2.283465 28.22222
5 Bachchu Mia 135 26 323 23 14.04348 2.392593 35.21739
6 Satadeep Saha 118 33 332 22 15.09091 2.813559 32.18182
7 Subham Ghosh 89.3 16 229 18 12.72222 2.56439 29.76667
8 Asit Biswas 132 25 402 18 22.33333 3.045455 44
9 Nishikanta Debnath 93 9 365 17 21.47059 3.924731 32.82353
10 Parth Debbarma 64.1 8 276 17 16.23529 4.305772 22.62353
11 Vipin Sharma 54.4 10 205 16 12.8125 3.768382 20.4
12 Kishor Das 91 18 251 15 16.73333 2.758242 36.4
13 Ajay Sarkar 66.4 16 199 14 14.21429 2.996988 28.45714
14 Bikram Debnath 83.5 18 254 12 21.16667 3.041916 41.75
15 Sujit Debnath ( UBST) 54.1 11 165 12 13.75 3.049908 27.05
16 Joydeep Bhattacharjee 57.3 8 248 12 20.66667 4.328098 28.65
17 Joydeb Deb 98 11 318 12 26.5 3.244898 49
18 Tanup Das 61 12 174 10 17.4 2.852459 36.6
19 Sujit Debnath( Harvey) 49.2 10 129 10 12.9 2.621951 29.52
20 Rahul Ch Saha 64.5 10 232 9 25.77778 3.596899 43
21 Suvam Das 56 16 177 9 19.66667 3.160714 37.33333
22 Tushar Singh 48.5 8 172 9 19.11111 3.546392 32.33333
23 Ranjan Nandi 36 4 96 9 10.66667 2.666667 24
24 Krishna Kamal Acharjee 53.3 8 167 8 20.875 3.133208 39.975
25 Samrat Tripura 38 7 104 8 13 2.736842 28.5
26 Joykishan Saha 29.1 3 127 7 18.14286 4.364261 24.94286
27 Subrata sarkar 54.2 9 201 7 28.71429 3.708487 46.45714
28 Timir Chowdhury 51 5 168 7 24 3.294118 43.71429
29 Pawan Singh 27 5 83 6 13.83333 3.074074 27
30 Abhijit Ghosh 40.3 4 141 6 23.5 3.498759 40.3
31 Laxman Paul 51.5 12 172 6 28.66667 3.339806 51.5
32 Rubel Mia Khadim 34.4 3 116 6 19.33333 3.372093 34.4
33 Litan Paul 59 12 198 5 39.6 3.355932 70.8
34 Ashwani Gautam 54 2 218 5 43.6 4.037037 64.8
35 Raju Das 21 1 98 5 19.6 4.666667 25.2
36 Sankar Paul 34.3 3 116 5 23.2 3.381924 41.16