Players 2018-19

SENIOR MENS' PLAYERS 2018-19

   
 UDIYAN BOSE
 BISHAL GHOSH
NIRUPAM
SEN CHOUDHURY
RAJAT DEY
KAUSHAL ACHARJEE
BIKRAM DEBNATH
JOYDEEP BANIK
(WK)
         
NIRUPAM SEN
(WK)
 RANA DATTA
 ABHIJIT SARKAR
BANTY ROY 
 RAJIB SAHA
 ABHIJIT CHAKRABORTY
 SMITH PATEL
(WK)
   

      
BRAVISH SHETTY
HARMEET SINGH
NEELAMBHUJ VATS
NINAD KADAM

MENS' UNDER-19 PLAYERS 2018-19

SANKAR PAUL
SRIDAM PAUL
ABHIJIT GHOSH
AMIT ALI
AMIT DAS (WK)
ARUP DATTA
ASHISH KUMAR YADAV
           
BIKRAM KUMAR DAS
 CHANDAN RAY
CHIRANJIB DEBNATH 
 DEBATTAM GHOSH
 INDRAJIT DEBNATH
 NAVEEN KATHERIYA
(WK)
 PARVEZ SULTAN
            
RAJIB HOSSAIN
SARUK HOSSAIN
SAYAN CHOWDHURY